Anställd för alkoholfrågor i Eksjö

Eksjö kommun ska anställa en person som ska samordna kommunens förebyggande arbete inom alkohol- och drogområdet.
Att ha en person som bara arbetar med de här frågorna är inte så vanligt bland kommuner i Eksjös storlek. Eksjö har fått ca 250 000 kronor från länsstyrelsen till tjänsten och lika mycket skjuter kommunen till av egna medel.