Biobränsle ger nya pengar till länets skogsägare

Att det används allt mer biobränsle är något som kommer att gynna skogsägare redan i höst. De får nämnligen bättre betalt för restprodukter i skogen som används som biobränsle.
Biobränslet blir allt mer populärt och Södra Skogsägarna förser flera kraftvärmeverk i Södra Sverige med biobränsel. Där förvandlas bränslet till el, men framförallt fjärrvärme. Och det blir allt fler villaägare som skaffar pellets- uppvärmning, en bidragande orsak till detta är de skenande priserna på el som har gjort att allt fler har bytt uppvärmningssystem.