Besparingar ledde till sjukdomsspridning

Den snabba spridningen av vinterkräksjukan på sjukhusen i vintras berodde på sjukvårdens knappa resurser. Det slår Smittskyddsinstitutet fast i en ny rapport.
Enligt rapporten har besparingar i sjukvården lett till neddragningar inom den vårdhygieniska verksamheten och det är brist på avdelningar som kan isoleras från den övriga verksamheten.