Få söker industriprogrammet på gymnasiet

Få elever väljer industriprogrammet på gymnasiet. Av 2500 elever i Jönköpings kommun har bara 15 sökt till Industriprogrammet. Och det är ett stort problem för industrin i länet.
- Jag tycker att det är tragiskt att bara 15 har sökt, säger Mikael Grund på Arbetsförmedlingen i Jönköping. Behovet av utbildade industriarbetare är stort. Enligt en undersökning som tillverkningsindustrins intresseorganisation Teknikföretagen gjort behövs ungefär tjugo gånger fler industriarbetare än de som utbildas i regionen Småland - Östergötland under 2003. Intresset för Industriprogrammet har varit lågt under många år. Mikael Grund tror att det kan bero på att det finns gamla fördomar om industrijobb. På Bäckadalsgymnasiet i Jönköpng kommer alltså bara 15 personer att börja - trots att det finns plats för över 30. Och det här är ett stort problem för vår region som är en utpräglad industribyggd. Om trenden inte vänder och intresset för Industriprogrammet ökar så är tillverkningsindustrier i länet hotade: - Det kommer alltså att finnas en kompetensbrist inom industrin. Företagen uppger själva att det innebär att man måste flytta ut viss produktion. Kanske utanför vår region, och kanske till utlandet där man har tillgång till billigare arbetskraft, säger Mikael Grund.