Ris och ros till stadskontoret i Jönköping

Kommunrevisorerna i Jönköpings kommun har granskat Stadskontoret i Jönköping. Stadskontoret får beröm av kommunrevisionen för att de är bra på att förbereda ärenden och genomföra politiska beslut.
Men Stadskontoret får också kritik på en rad punkter, bland annat vad det gäller ledarkulturen. Revisionen tycker att de anställda borde arbeta mer självständigt än vad de gör i dag och påpekar också att stadskontoret saknar en bra modell för utvärdering och uppföljning av olika beslut.