Lärarprotest mot nya gymnasiet

Nu protesterar lärarna på Per Brahegymnasiets estetiska program i Jönköping mot förslaget till en ny gymnasiereform.
Förslaget att alla gymnasieelver ska ha ett första gemensamt år och specialinrikta sig först år två tror de är förödande för utbildningen. Och det är inte bara i Jönköping som man är skeptisk mot den nya gymnasieutredningen. Bakom kritiken står lärare vid alla estetiska utbildningar i Sverige. Det är framförallt idén att alla elever, oavsett vilken inriktning man valt på gymnasiet, ska gå något som kan liknas vid ett basår, som kritiseras. Men ett gemensamt första år, med liten undervisning i det estetiska ämnena, skulle vara direkt dåligt för eleverna som läser musik eller dans, säger Anders Ekström. Om exempelvis musikeleverna ska tvingas hålla upp med sin musikträning under första året kommer de att bli sämre och få svårare att söka in på musikhögskolan, befarar Anders Ekström