Gunnarsboskolan får kritik

Mullsjö kommun får återigen kritik av Skolverket när det gäller Gunnarsboskolan. Informationen brister och eleverna har för dåligt inflytande, skriver Skolverket i sin rapport.
Gunnarsboskolan har varit föremål för Skolverkets granskning flera gånger, bland annat gällde det en mobbad elev. Och nu har verket granskat skolan igen efter att två nya anmälningar kommit in. Båda kom in i höstas, den ena gäller en elev som nu gått ut nian, den andra gäller en klass i årskurs sex. Det är förädrar som anmält skolan, och när det gäller den enskilda eleven handlar kritiken bland annat om brist på information om elevens resultat i ett ämne. Elevens betyg sänktes också utan att föräldarna fick veta varför, och eleven har inte heller fått veta vilka målen i ämnet var. I sin anmälan skrev föräldrarna att de försökt få kontakt med läraren, men att det varit mycket svårt. Skolledningen å sin sida menar att föräldrarna ställer orimliga krav på skolan, och att kritiken funnits genom elevens hela skoltid utan att man kunnat möta kraven. Skolverket har besökt skolan, och konstaterar i sitt beslut att Mullsjö kommun faktiskt inte följer skollagen när det gäller elevinflytande och information. Samma sak kommer verket fram till när det gäller den andra anmälan, som gäller en hel klass i årskurs sex. Klassen är stökig, många elever har huvudvärk efter skolan och tycker att det är svårt att hänga med i undervisningen. Skolledningen har satt in extra resurser i klassen, men föräldrarna tycker inte att det har hjälpt mycket. Också här brister informationen till föräldrar och elever, menar Skolverket och eleverna känner sig maktlösa. Under våren har också arbetsmiljöinspektionen varit på skolan, och konstaterat att det fanns flera brister, just när det gäller informationen. Mullsjö kommun har nu tre månader på sig att göra något åt problemen på Gunnarsboskolan.