Skogsskövling ska stoppas med nya regler

Skogsstyrelsen i Jönköping föreslår nu en rad åtgärder för att stoppa de så kallade skogsklipparna, alltså personer som köper skogsfastigheter i syfte att snabbt exploatera skogen.
Skogsstyrelsen vill att skogsvårdslagens bestämmelser när det gäller äldre skog ses över. Skogsstyrelsen vill också ha ett ökat samarbete med skattemyndigheten och föreslår att reglerna om skogsavdrag i skattelagstiftningen ses över eftersom de gynnar snabba och stora avverkningar.