27 gårdar har nu salmonella

Salmonellasmitta har nu konstaterats på 27 svenska gårdar samtidigt som fyra gårdar har blivit friförklarade från smitta.
Men det dröjer ännu en vecka innan Jordbruksverket i Jönköping har fått in samtliga provsvar från de 77 gårdar som misstänks ha tagit emot salmonellasmittat svinfoder från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping.