Byggstopp för Munksjöbron.

Byggplanerna för bron över Munksjön i centrala Jönköping stoppas av Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domstolen ska först behandla överklagandet av broplanerna innan det kan bli tal om att börja bygga.