Höghus planeras vid Klostergatan

Byggföretaget NCC har planer på att bygga ett femvåningshus med bostadsrätter vid Klostergatan i Jönköping.
På tomten som ligger i korsningen med Myntgatan har tidigare funnits en bensinstation. Men ägaren till grannfastigheten överklagar nu den nya detaljplanen för området och tycker att huset blir för högt och dominerande jämfört med de hus som finns i grannskapet. Ägaren tycker också att planen förändrar hela stadsmiljön i det kulturhistoriskt värdefulla närområdet.