Vattnet stiger i brunnarna

Under våren och försommaren har det regnat betydligt mer än normalt i länet. Och det innebär att grundvattennivåerna nu klättrar uppåt igen, efter larmen om kritiskt låga nivåer tidigt i våras.
Det senaste dygnet har det kommit närmare 50 millimeter på sina håll i länet, och sedan mitten av april har det fallit dubbelt så mycket regn som normalt. Och Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU säger till Nyheterna att det är god tumregel för att grundvattennivåerna nu är normala igen i länet. Tidigt i våras fick ju många länsbor med egen brunn se vattnet sina och många fick borra djupare brunnar. Men nu är lagret påfyllda igen, säger Bo Thunholm.