Brand på Bruzaholms Bruk

Strax före klockan sju utbröt en brand på Bruzaholms Bruk i Bruzaholm. Det brann runt ugnarna inne på bruket, men enligt de senaste uppgifterna ska det inte vara någon omfattande brand. Brandkårer från Eksjö och Hjältevad är på plats.