Kampanj för nykterhet i trafiken

I höst kommer polisen i Jönköpings län och en rad föreningar att genomföra ett projekt som kallas "Don't drive drunk".
Projektet går ut på att förändra unga bilförares attityd till alkohol och bilkörning och på programmet finns bland annat information i skolorna, aktiviteter på A6-center och bioreklam. Bakgrunden är de senaste årens ökning av alkoholrelaterade olyckor bland unga förare. I åldergruppen 18-24 år har dödstalet ökat med 40 procent under åren 1998 och 2001. Kampanjen ska genomföras i början av oktober.