Översvämning i Pauliström

Översvämningar hotar papperstillverkaren Metsä-Tissues stora papperslager i Pauliström. Regnandet gör att vattendragen i närheten svämmat över sina breddar.
Sjöarna uppströms är mer än fyllda, och nu har man tvingats släppa på mer vatten än normalt från sjöarna. Det i sin tur har lett till stora översvämningar nedströms. Räddningstjänsten finns till exempel i Pauliström på företaget Mätse-Tissue, där vattenmängderna hotar att tränga in i papperslagret. PG Tälth är insatsledare på plats, och han säger till nyheterna att om fördämningarna inte räcker till så måste vattnet ledas om. Han varnar också för att det kan bli problem med översvämningar längs Emån i helgen.