Värnamo sjukhus anklagas för självmord

En psykiskt sjuk patient som tagit livet av sig genom att slänga sig framför ett tåg fick inte den tillsyn han var i behov av. Det menar patientens föräldrar som nu anklagar Värnamo sjukhus för sin sons död.
Det var i september förrra året som den 30-åriga patienten begick självmord genom att kasta sig framför ett tåg. Han vårdades då på Värnmo sjukhus psykiatriska klinik eftersom han haft uttalade självmordstankar, och vid ett tidigare tillfälle hade han försökt begå självmord men inte lyckats. Men en tid senare när patientens övervakare tog en rökpaus, smet 30-åringen, kastade sig framför ett tåg och dog. Något som föräldrarna och den juridiska företrädaren Christer Björklund menar inte skulle hänt om han fått en strängare tillsyn. Övervakaren själv, påstod spontant efter händelsen att hon inte hade en naing om patientens allvarliga tankar på att begå självmord, men fallet är nu anmält till både Socialstyrelsen och Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nyheterna har kontaktat biträdande chefsläkare på Värnamo sjukhus men han vill inte kommentera fallet.