Vattendrag farliga efter regnandet.

Regnandet har gjort att vattenståndet är högt i många vattendrag i länet, framför allt i dom östra delarna. Och nu varnar räddningstjänsten för att det kan vara farligt att vistas i och omkring dom vattendragen.
Det är betydligt strömmare i vattnen än normalt. Dessutom är det stor rasrisk vid stränderna. Paddla inte heller kanot uppmanar räddningstjänsten, dels på grund av det strida vattenflödet, dels för att det är svårt eller till och med omöjligt att ta sig under många broar.