Motorcyklar kan lugnt bullra vidare

Många motorcyklister kör omkring med en ljudnivå som är olaglig, utan att riskera att åka fast. Under två års tid har polisen nämligen inte kunnat mäta bullernivån på bilar och motorcyklar. Anledningen är att Vägverket inte blivit klart med dom anvisningar som krävs.
Polisen har idag ingen bra metod att mäta buller från fordon eftersom deras bullermätare sedan två år inte får användas på grund av EU-direktiv. Och nu väntar polisen på anvisningar från Vägverket säger man på Rikspolisstyrelsen. Men när Nyheterna ringer till Vägverket får vi efter många samtal veta att det kommit anvisningar. Det känner polisen ännu inte till - och det är fortfarande oklart om det är de rätta anvisningarna. Så än så länge har polisen inget instrument för att bevisa att fordon har för hög ljudnivå. -Det här hämmar vårt arbete, som det är nu kan vi i princip bara ta de MC-förare där cykeln helt saknar ljuddämpare, säger Göran Bäckström på trafikpolisen. På motorcykelträffen i High Chaparral i slutet av maj var det 15 000 besökare. Polisen tog då in ungefär 100 som man misstänkte körde utan godkänd ljuddämpare. Men det skulle ha kunnat vara fler om polisen hade kunnat använda bullermätare tror Göran Bäckström.