Tillgången på narkotika ökar

Mängden tillgänglig narkotika har ökat i Jönköpings län de senaste tre åren. Den bedömningen gör socialarbetare med ansvar för narkotikafrågor i länets olika kommuner.
Det är Polisförbundet som står bakom den riksomfattande enkäten om narkotikaläget. I sju av länets kommuner uppger socialarbetarna att tillgängligheten på narkotika har ökat de senaste tre åren. Däremot är det bara i tre kommuner man bedömer att själva användandet ökat. Nio av länets 13 kommuner har svarat på enkäten.