Vägbråk i Nässjö

En liten vägstump vid Norra Sandsjö mellan Nässjö och Sävsjö har vållat bråk mellan delägarna i vägsamfälligheten.
Enligt en anmälan till länsstyrelsen har vissa delägare inte fått kallelse till årsstämman och kunnat välja styrelse. Och detta har lett till att en liten bit av vägen har favoristerats när det gäller reparationer, medan man struntat i den övriga sträckan. Länsstyrelsen hänvisar till att Lantmäteriet just nu håller på med en utredning kring vägen, men det vill delägarna inte acceptera utan överklagar länsstyrelsens beslut och kräver att man tar itu med vägbråket.