47,5 % pluggar vidare

Regeringen har som mål att 50 procent av en årskull ska ha gått till högre studier före 25 års ålder. Jönköpings län klarar ännu inte det målet.
I dag har 47,5 procent av alla under 25 i länet börjat studera vid högskolan, konstaterar högskoleverket i en rapport. Enbart tre län klarar i dag regeringens mål och det är Uppsala, Kronobergs och Kalmar län. Trenden är dock tydlig. Antalet unga som söker sig till högskolan ökar. En förklaring är att det i dag finns många regionala högskolor, enligt Högskoleverket.