Fler trafikövervakningskameror i länet

De trafikövervakningskameror som polisen sedan ett par år tillbaka haft uppsatta längst med vägarna runt om i länet har fungerat bra.
Antalet fortkörningar och olyckor har sjunkit på de sträckor som haft kameror, och nu ska ytterligare 18 kameror sättas upp innan årskiftet. Det handlar om kameror på väg 47 och väg 48 mellan Månseryd och länsgränsen som ska täckas upp eftersom den sträckan varit väldigt olyckdrabbad.