Kräftorna ökar i Vättern

Kräftbeståndet i Vättern har ökat kraftigt de senaste åren, till glädje för både yrkes- och fritidsfiskare. Men det är ingen som vet hur det påverkar Vätterns övriga miljö- och fiskbestånd.
Nu ska därför Länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med tre andra Vätternlän genomföra Sverigs mest omfattande provfiske. Provfisket inleds i slutet av juli och beräknas fortsätta i en månad. Under den här perioden ska Vätterns yrkesfiskare också få lämna in uppgifter om fisket, och fisketillsynen kommer att skärpas. Kräftornas roll i Ekosystemet kommer att analyseras av forskare från Lunds Universitet.