Beslut om Munksjöbron dröjer

Miljööverdomstolens beslut om Munksjöbron i Jönköping dröjer. Tidigast under hösten får Jönköpings kommun veta om de får lov att bygga en bro över sjön.
Naturskyddsföreningen överklagade i maj Miljödomstolens beslut att ge kommunen klartecken till utfyllnad av Munksjön och bygget av bron. Naturskyddsföreningen menar att frågan om strandskydd inte prövats ordentligt.