Många kurser är bra hävdar socialnämndsordförande

Att skicka chefer inom äldreomsorgen på fler kurser och öka kompetensen har varit en medveten och nödvändig satsning ifrån socialnämndens sida. Det säger Karin Renblad, ordförande i socialnämnen i Jönköpingskommun som en reaktion på de klagomål som kommit ifrån enhetschefer i kommunen.
Igår kunde nyheterna berätta att flera enhetschefer protesterar mot alla påkostade kurser de måste delta i, samtidigt som verksamheten måste spara pengar. Men Karin Renblad tror att det bara är en liten klick av cheferna som tycker så. Att det skulle vara ett problem att åka på kurser är inget som Karin Renblad håller med om. Tvärt om. Hon har uppofattningen att de flesta uppsakattar de kurser som ordnas. Och nu är det viktigare än någonsin att höja kompetensen bland cheferna i en tid då verksamheten står inför stora förändringar säger hon. Åtskilliga miljoner ska sparas det närmsta året.