Unga Forskare håller dyr kurs i Jönköping

I november håller förbundet Unga forskare att hålla en kurs i Jönköping. Ett 50-tal ungomar från östra och västra Götaland kommer att delta i kursen, och nu skriver förbundet till Jönköpings kommun och ber om ett sponsringsbidrag på 5000 kronor.
Kursen är förbundets dyraste, och förbundets målsättning är att främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Många av dom här ungdomarna kommer att utgöra en värdefull del av framtidens arbetsmarknad, skriver förbundet Unga Forskare till Jönköpings kommun.