Lyckat medicinprojekt i Gislaved

I Gislaved har ett mycket lyckat projekt genomförts på en vårdcentral. Det handlar om bättre läkemedelsanvändning och går ut på att patienter före sitt läkerbesök får träffa en apotekare.
Nu har Apoteket räknat ut att om samma arbete hade genomförts överallt så skulle läkemedelskostnaderna i landet kunna minskas med sju miljarder kronor om året. Projektet i Gislaved har bland annat visat att patienterna hade dålig kunskap om sina mediciner, avslöjade biverkningar och att mediciner användes på fel sätt.