Låg brottslighet i Jönköpings län

Brottsligheten i Jönköpings län är låg i förhållande till andra delar av landet.
Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som gäller första halvåret i år. Antalet anmälda brott per 100.000 invånare var drygt 5000 i länet. Bara fyra andra län hade en lägre brottsstatistik.