Förfalskade borgen

En person i Vätterbygden har polisanmälts sedan han visat upp falska dokument på en bank.
Mannen hade tidigare ett lån i banken och ville utöka det med 80.000 kronor. Men för att få lånet behövde han ha borgen och förfalskade därför borgensmannens namnteckning. Men banken upptäckte alltså falsariet och har anmält händelsen till polisen.