jönköping

Stor passagerarminskning på flygplats

Jönköpings flygplats minskade sitt passagerarantal med drygt
30 000 förra året jämfört med året innan.

År 2007 var antalet passagerare över 107 000, men 2008 hade siffran sjunkit till knappt 77 000.

Det visar statistik från Transportstyrelsen. Och historiskt sett har lågkonjunkturer inneburit minskade passagerarsiffror för de regionala flygplatserna i Sverige.