70 varslas i Värnamo

Idag lade företaget Trelleborg i Värnamo kommun ytterligare ett storvarsel.

Nyheterna har tidigare berättat att 24 av de totalt 490 anställda varslats, men det räckte inte, enligt samordningsansvarige Dahn Emanuelsson.

Trelleborg gör gummiprodukter, framförallt till fordonsindustrin, men orderingången har minskat och 70 anställda i Forsheda och Bor riskerar nu uppsägning.