Tomma skolor kostar miljoner

De tomma skolorna kostar kommunerna i länet miljonbelopp under sommaren. Bara i Jönköpings kommun kostar de tomma skollokalerna över 66 miljoner - varje sommarlov.
- Hyr ut lokalerna gratis till samhällsnyttiga ändamål, säger Börje Johansson, professor i nationalekonomi vid IHH i Jönköping. Trots att bara gymnastikhallar, fritids- och förskolelokaler utnyttjas sommartid, får skolorna ändå betala hyra till kommunen för samtliga lokaler. I Jönköpings kommun är hyran för grundkskolor och gymnasier 66 miljoner kronor - varje sommarlov. I Värnamo är sommarlovshyran sex miljoner och i Mullsjö kommun betalar kommunen över en halv miljon för lokaler som till stor del står tomma. Vissa skolor lyckas hyra ut sina lokaler till läger och föreningar under sommaren, men Eva Jernek, planeringschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping, tror inte att tomma klassrum är tillräckligt attraktiva för tillfäliga hyresgäster. Men här tänker kommunerna fel, anser Börje Johansson, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han tycker att kommunen ska upplåta sina lokaler gratis till kurser och barn- och ungdomsverksamhet under sommarloven. Problemet är, anser han, att kommunerna tar ut marknadshyror av skolorna för lokaler som redan är betalda. Det leder till att kommunerna lägger för stor vikti vid hyresintäkter och inte ser till samhällsnyttan.