Få skrotbilar insamlade i länet

Kampanjen för att samla in gamla bilar som står och skrotar ute i naturen har gått dåligt i Jönköpings län.
Kommunerna riskerar nu att få betala tillbaka hundratusentals kronor de fått utt i förskott av Vägverkets bilskrotningsfond. Målet är att 4 000 skrotbilar ska samlas in innan året är slut. Men det är långt dit - hittills har bara 2000 skrotbilar anmälts.