Varning för farliga leksaker

Konsumentverket går nu ut och varnar föräldrar för vissa farliga leksaker som säljs på torgmarknader just nu.
Det gäller dels en typ av visselpipa som barnen ska stoppa in i munnen för att framkalla ljud. Flera incidenter har inträffat där visselpipan fastnat i halsen på barn. Varningen gäller också en vattenjojo med elastiskt band som kan sno sig kring halsen på barnen.