Tre alternativ för sträckning av naturgasledning

Det finns tre olika tänkbara sträckningar för den naturgasledning som Sydkraft planerar att bygga mellan Värnamo och Jönköping.
I den miljökonsekvensbeskrivning som Sydkraft lämnat in till Länsstyrelsen har man lämnat förslag på hur den nya ledningen ska dras. Alla alternativen börjar i Segerstad i närheten av Reftele och slutar på Torsvik i Jönköping, där en mät- och reglerstation ska byggas. Jörgen Andersson, projektansvarig på Sydkraft säger till Nyheterna att man nu ska ta in synpunkter från myndigheter och allmänhet innan man beslutar om den slutliga sträckningen för naturgasledningen i oktober.