länet

För dålig säkerhet på HVB-hem för barn

Meningen är att barnen ska känna sig trygga och säkra när de kommer till ett HVB-hem - ett hem för vård och boende. Men många av hemmen har svåra brister.

Det är utsatta barn som kommer till de så kallade HVB-hemmen - hem där de förväntas få en god vård och en trygg tillvaro.

Men riktigt så bra fungerar det inte. Länsstyrelsen har granskat 20 HVB-hem i länet och 15 av dem får kritik.

Det handlar främst om att barn inte får reda på VARFÖR de får bo på hemmet, men också om att säkerhetstänket är för dåligt bland personalen