MIGRATIONSMINISTER JAN O KARLSSON KU-ANMÄLD

Fallet med den synskadade Nadina Imamovic i Sävjö, som fått sitt åttonde avvisningsbeslut, hamnar nu inför konstitutionsutskottet. Migrationsminister Jan O Karlsson anmäls för ministerstyre eftersom familjens begäran om att få stanna i Sverige inte lämnades till regeringen.
Riksdagsmannen Gustav Fridolin (mp) anmälde på tisdagen bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson till riksdagens konstitutionsutskott, KU. Anmälan kommer efter det att Fridolins partikollega, Ann-Margret Mossberg, i en debattartikel i Expressen kritiserat Jan O Karlssons agerande på ett möte i Utlänningsnämnden. Enligt Mossberg och Fridolin har Karlsson därmed påverkat nämndens beslut i ett enskilt fall och därmed gjort sig skyldig till ministerstyre.