Jönköping

Ingen läkare lastas trots missar vid dödsfall

Ingen enskild läkare eller annan vårdpersonal kan lastas för en 31-årig mans död förra våren, det anser Socialstyrelsen, som ändå ger vården kritik kring fallet. 

Mannen sökte akut vård på Ryhov för svåra smärtor. Röntgen visade att allt inte stod rätt till med mannens kroppspulsåder men han skrevs ändå ut. Dagen efter avled mannen när kroppspulsådern brast.

Socialstyrelsens granskning av länssjukhuset Ryhov i Jönköping, visar att det fanns brister i bedömningarna när det gäller bland annat röntgen och även i de analyser som gjordes. Ändå menar Socialstyrelsen att det inte går att säga att en enskild person har gjort något fel.

På kirurgiska kliniken pågår nu ett arbete med mer utbildningsinsatser och att förbättra rutinerna.