Miljönämnden vill utreda mer om sopförbränninning

Miljönämnden i Jönköpings kommun går på samma linje som länsstyrelsen när det gäller den planerade sopförbränningsanläggningen på Torsvik.
I vintras överklagade länsstyrelsen miljödomstolens beslut, och menade att utsläppen av kvicksilver till Munksjön skulle utredas mer. Och i sitt yttrande till MiljöÖVERdomstolen skriver miljönämnden i Jönköping att man håller med om det. Miljönämnden vill också begränsa den tid som anläggningen får drivas, om reningsutrustningen havererar, till högst två timmar.