200 barn i länet i kronofogdens register

Omkring 200 barn och ungdomar under 18 år från Jönköpings län finns registrerade hos Kronofogden. Tillsammsn har de skulder på mer än 700.000 kronor.
Ofta är det föräldrarna som ligger bakom att barnen hamnar i fogdens register, enligt Kronofogdemyndighetens regiondirektör Anders Brännholm. Många av skulderna är parkeringsböter och obetalda fordonsskatter för bilar som föräldrarna låtit registrera på sina barn. Och Anders Brännholm tror inte att alla förstår vilka bekymmer de orsakar för sina barn i framtiden. Om barnen har förekommit i fogdens register kan det till exempel bli svårt för dem att få lån eller avbetalningsköp när de blir vuxna.