Mullsjös förskolor kritiseras

Mullsjö kommun får återigen anmärkningar från Arbetsmiljöinspektionen för brister på en rad förskolor i kommunen.
Även om många fel rättats till sedan en inspektion gjordes i december så återstår mycket att göra. Det handlar om att minska bullret, åtgärda kalla golv, dålig luft och mögellukt. Arbetsmiljöinspektionen anmärker också på för små lokaler och för låg personaltäthet i förhållande till antalet barn på förskolorna i Mullsjö.