Förväntad vinst för Electrolux

Vitvarukoncernen Electrolux, som bland annat äger Husqvarna AB, redovisar en vinst efter finansnetto på 2,3 miljarer kronor för årets andra kvartal.
Det kan jämföras med vinsten på nästan 2,7 miljarder kronor för motsvarande period i fjol. Vinsten låg på den förväntade nivån. Prognosen på en något lägre vinst för hela året 2003 än 2002 kvarstår.