värnamo

Här ska även pappan i säng

Gärna en pappa, men bara mellan klockan 9 till 21. Det är nämligen få BB som erbjuder sängplats åt pappan, det vill man ändra på i Värnamo.

Pappor borde få vara pappor även när barnet är nyfött. Det tycker personalen på BB i Värnamo. De vill istället gå i bräschen för en modern BB-vård i länet och vill att BB byggs om så att även papporna kan få en sängplats.

I en webbenkät som nyblivna mammor i Värnamo fått fylla i visar det sig att flera mammor vill att pappan ska få stanna kvar över natten. Resultatet av enkäten sen förts fram till sjukhusledningen i Värnamo via en skrivelse.

I skivelsen om enkäten står det bland annat ”att pappan ska vara borta från mor och barn mellan 21 och 9 är sinnesjukt”.

I nuläget får pappor, i mån av plats, sova över i såväl Värnamo som i Jönköping men det är sällan platser finns.