Värnamo

Begravningen stoppades mitt i ceremonin

Just när kistan skulle sänkas ner i jorden, stoppades begravningen - för det saknades ett intyg. Det här hände för drygt en vecka sedan i Värnamo.

Den som tog beslutet att stoppa begravningen var Sture Svensson på kyrkogårdsförvaltningen i Värnamo:
– För dödsboet var detta absolut ingen trevlig upplevelse.

Det var på tisdagen den 31 mars som en kvinna skulle begravas på Norra kyrkogården i Värnamo. Till en början avlöpte begravningsceremonin som den skulle med musik och tal av prästen i kapellet.

Men det var när de anhöriga skulle ta ett sista farväl ute på kyrkogården, vid nedsänkningen av kistan, som det uppdagades att det saknades ett gravsättningsintyg från Skatteverket. Ett papper som måste finnas med för att kistan ska få sänkas ner eller kremeras. Ett ansvar som åligger begravningsentreprenören. För Sture Svensson handlade det bara om att följa lagen.
– Intyget måste finnas enligt lagen för att kremering eller kistgravsättning ska kunna ske och finns inte intyget så är det ju någonting som inte är klart.

Nyheterna har försökt att nå begravningsentreprenören utan att lyckas.