Präster protesterar mot utvisningar

Flyktingbarn som utvisas till sina hemländer riskerar att fara illa. Det menar 42 präster och diakoner som nu lämnar över en protestlista till regeringen och riksdagen.

Flera diakoner och präster från församlingar i Tveta och Vista kontrakt protesterar mot att Migrationsverket utvisar minderåriga.

42 diakoner och präster har skrivit en protestlista till ministrar och riksdagsmän där dom vädjar till regeringen att ompröva utvisningarna av minderåriga, eftersom de menar att ensamkommande barn och ungdomar ofta far illa om de utvisas till sina hemländer själva. Det är kyrkoherden i Bankeryd, Magnus Lönnberg som står bakom initiativet.