Länsstyrelsen inget för handikappade

Det är långt kvar innan länsstyrelsen i Jönköpings län är tillgänglig för funktionshindrade människor. Bara tre av tolv kriterier uppfylls. Och hos polisen är det ännu sämre.

Bland annat saknar länsstyrelsen i Jönköping rutiner för punktskrift och för lättläst svenska.

Det kan jämföras med Västra Götalands län som uppfyller elva av tolv kriterier. Men det finns också län som inte uppfyller något.

Det visar en sammanställning för 2007 som nyhetsbyrån Siren tagit fram. Kriterierna är det Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, som står bakom.

Polismyndigheten i Jönköpings län får ännu sämre resultat än länsstyrelsen. Bara två av kriterierna uppfylls där.