Natten stillsammare än befarat

Kvällen och natten blev relativt lugna i länet. Sammanlagt sex anmälningar om misshandel har kommit in, och det har förekommit hot och slagsmål.

En polisbil sparkades sönder i Jönköping under natten, och på Södergårdsskolan i Huskvarna tände några ungdomar på ett antal lekredskap så att räddningstjänsten fick rycka ut och släcka.