Kritik mot friskolors arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet på friskolorna Prolympia i Jönköping behöver förbättras. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som granskat verksamheten.

Prolympiaskolorna saknar både en arbetsmiljöpolicy och en skriftlig fördelning över vem som ansvarar för vad i arbetsmiljön. Det finns heller ingen dokumentation om vilka risker som finns på skolorna, något som ska omfatta allt från buller och belysning till hot och mobbning.

Under 2008 och 2009 granskar Arbetsmiljöverket alla privata förskolor och skolor och Prolympia i Jönköping ska lämna svar före 1 oktober om hur bristerna ska rättas till.