länet

Krisen kan bli ett klipp för föreningarna

Många föreningar kan komma att tjäna på lågkonjunkturen. Nu öppnas nämligen nya möjligheter att anställa långtidsarbetslösa.

Från och med den här månaden kommer ideella föreningar kunna anlita arbetslösa via arbetsförmedlingen och staten står för lönen. Leif Kedén är idrottskonsulent på Smålandsidrotten i Jönköping och han välkomnar satsningen:

- Jag tror att det kan vara delade meningar i början, men allteftersom tror jag att man kommer att se fördelarna med det hela.

- Det är jättepositivt om vi kan få några som under dagtid jobbar på ett eller annat sätt inom idrotten, säger Leif Kedén.

Hur de här arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommer utformas är olika i olika kommuner. I Jönköping är det kommunen, Smålandsidrotten och arbetsförmedlingen som samarbetar.

Mattias Sundler
mattias.sundler@sr.se