22 länsbor fick HIV förra året

I dagsläget finns det 76 HIV-positiva personer i länet. Sedan två år tillbaka ökar antalet fall.

Under förra året smittades 22 personer av HIV i Jönköpings län, uppger Socialstyrelsen.

Antalet nya HIV-fall har ökat sedan 2007, när drygt hälften så många nya fall rapporterades.

Efter att ha granskat den förebyggande HIV-vården i Jönköpings län konstaterar Socialstyrelsen att länets landsting och kommuner i stort jobbar på ett tillfredsställande sätt. Man bör dock jobba mer aktivt med de grupper, som är mest riskutsatta när det gäller att smittas av HIV: personer som reser mycket, sprutnarkomaner och män som har sex med män.